Pravila i uslovi

Pravila i uslovi sajta reciklaza.rs

Ova pravila imaju svojstvo ugovora između:

PORT 22 Mihailo Đorđević PR(u daljem tekstu: PORT 22), osnivača I vlasnika reciklaza.rs, sa sedištem u Vladimira Mitrovića 10, Beograd, registrovan kod APR–a pod matičnim brojem: 65790777 I sa PIB: 111988991.

Svakog pojedinačnog korisnika internet portala – reciklaza.rs (u daljem tekstu korisnik usluga)(u daljem tekstu zajedno označeni kao Ugovorne strane)

1. Obaveze ugovornih strana

PORT 22 se obavezuje da će korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim pravilima I uslovima, na način I sa ograničenjima opisanim u ovim pravilima I uslovima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja reciklaza.rs u svemu poštovati ova Pravila i uslove. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da PORT 22. prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja reciklaza.rs, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka kakva je neophodna zarad ispunjavanja navedenih obaveza od strane PORT 22.

Ugovorne strane su saglasne da zarad izvršenja obaveza i funkcionisanja sajta neophodno da reciklaza.rs prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke korisnika u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korisnik je saglasan da reciklaza.rs prikuplja i obrađuje podatke neophodne za ispunjavanje obaveza i funkcionisanje portala.

2. Pružalac usluga informacionog društva

Internet portal reciklaza.rs, u vlasništvu kompanije PORT 22., je klasifikovani internet oglasnik – pružalac usluga informacionog društva (član 3. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, “Sl. glasnik RS”, br. 52/2019), u daljem tekstu reciklaza.rs, a koji Korisnicima usluga pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije oglasa na internetu.

3.Besplatne usluge

Reciklaza.rs pruža usluge klasifikovanog objavljivanja oglasa, u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 6. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

4. Registracija i oglašavanje od strane korisnika usluga

Za korišćenje usluga portala reciklaza.rs neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna.Na sistem se registruju isključivo predstavnici pravnih lica koja imaju sve potrebne dozvole za obavljanje delatnosti skaldištenja, trasporta otpada Itd. O potrebnim dokumentima za registraciju možete pročitati više u dokumentu: Potrebna dokumenta za registraciju. Registracija se obavlja prijavom na sistem reciklaza.rs tako što Korisnik usluga pre svega izabere kom tipu korisnika pripada, prodavcu ili kupcu a nakon toga popuni formu za registraciju. Nakon registracije na sistem, korisnuku stiže e–mail sa informacijama koja je dokumenta potrebno da priloži kako bi nalog bio uspešno verifikovan. Nakon verifikacije, Korisniku usluga dostupan je ceo portal. Registrovani i ulogovani Korisnik usluga može postavljati oglase, i/ili koristiti elektronski sistem za razmenu poruka unutar reciklaza.rs zarad komunikacije sa drugim Korisnicima usluga. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog. Registrovani Korisnik usluga koji je postavio oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona (ukoliko je taj podatak ostavio na reciklaza.rs), a u cilju realizacije željene prodaje ili kupovine koja je bila svrha postavljanja oglasa, kao i u cilju kontakta sa administracijom reciklaza.rs radi pomoći i/ili odgovora na pitanja. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, odnosno tekst oglasa, fotografije, kao i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na internet stranicama i mobilnim aplikacijama reciklaza.rs, te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima interneta. Korisnik pristaje da javno dostupni podaci iz oglasa mogu bez naknade po potrebi biti korišćeni u svrhu reklamiranja i promotivnih aktivnosti portala reciklaza.rs. Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga, uključujući i one za koje su aktivirane usluge plaćene promocije, moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa reciklaza.rs, uz obaveštenje Korisniku usluga koji je takav oglas postavio.

5. Ograničenja prilikom korišćenja portala

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja reciklaza.rs poštovati sledeća ograničenja:

 • Nije dozvoljeno postavljati oglase koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.
 • Dozvoljeno je postavljati oglase čiji je predmet isključivo otpad iz klasifikacije otpada(PRAVILNIK O KATEGORIJAMA, ISPITIVANJU I KLASIFIKACIJI OTPADA
 • (“Sl. glasnik RS”, br. 56/2010, 93/2019 i 39/2021)
 • Nije dozvoljeno postavljanje oglasa čiji predmet oglašavanja sadrži tuđe lično ime iprezime, osim u slučaju da za to oglašivač ima pribavljenu izričitu saglasnost nosioca

tog ličnog imena i prezimena (npr. lično ime u nazivu oglašenog domena, naslovu ili opisu oglasa i slično).

6. Nedozvoljenje radnje prilikom postavljanja oglasa

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom postavljanja oglasa na reciklaza.rs poštovati sledeća ograničenja:

 • Nije dozvoljeno više puta postaviti identičan ili sličan oglas (tzv. “spamovanje”). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje. Takođe, nije dozvoljeno postavljati slične ili identične oglase sa različitih naloga.
 • Nije dozvoljeno ubacivanje URL linka firme, internet prodavnice ili drugog sajta (naročito konkurentskog ili sajta koji promoviše “zaradu preko interneta”) u tekst (opis) oglasa, kao ni u ime naloga.
 • Nije dozvoljeno postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja, ili sadrže logotip firmi i drugih internet portala. Na fotografijama koje se postavljaju uz oglas nije dozvoljeno prikazati lica osoba i detalje koji mogu dovesti do identifikacije osoba.
 • Nije dozvoljeno unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
 • Nije dozvoljeno u tekst oglasa unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati radi bolje posećenosti i sl).
 • Nije dozvoljeno unositi tagove (reči za pretragu) u opis oglasa.
 • Nije dozvoljeno učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvimstranicama grupa ili kategorija.
 • Nije dozvoljeno namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neadekvatnimkategorijama i grupama.
 • Nije dozvoljeno automatizovano, odnosno softversko postavljanje oglasa bezprethodne eksplicitne dozvole PORT 22.

7. Pravila i uslovi za slanje poruka unutar portala

Registrovanim Korisnicima usluga, reciklaza.rs nudi uslugu besplatne komunikacije putem sistema za razmenu poruka unutar reciklaza.rs. Komunikacija putem ovih poruka je slobodna, pod uslovom poštovanja sledećih ograničenja:

 • Nije dozvoljeno koristiti reciklaza.rs za slanje uvredljivih poruka i/ili fotografija uvredljivog sadržaja drugim Korisnicima usluga.
 • Nije dozvoljeno slanje spam poruka drugim Korisnicima usluga. Spam poruka je neželjena i/ili više puta ponovljena poruka, koja nije u vezi sa oglasom Korisnika.
 • Nije dozvoljeno korišćenje (umetanje) URL-ova ka oglasima ili stranicama na reciklaza.rs u spam e-mail porukama ka drugim korisnicima interneta, tj. ka bilo

kojim korisnicima interneta koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-

mail poruka.
• Nije dozvoljeno slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi

portali.

8. Trgovina između korisnika usluga

Reciklaza.rs ne posreduje u trgovini između Korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između Korisnika usluga reciklaza.rsje na sopstveni rizik Korisnika usluga. reciklaza.rs, niti njen vlasnik PORT 22., neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između Korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

9. Autorska prava I zabrana neovlašćenog kopiranja I korišćenja sadržaja objavljenih na reciklaza.rs

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, nije dozvoljeno bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje i skrejpovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na reciklaza.rs ili razmenjenih sistemom poruka. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, oglasi, podaci o Korisnicima usluga, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. PORT 22 zadržava pravo da prekršioca goni sudski. Korisnik usluga zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i fotografijama svojih oglasa. Korisnik usluga pristaje na obradu dimenzija fotografija radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na reciklaza.rs.

10. Prikuljanje i obrada podataka

Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka od strane Reciklaza.rs se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Reciklaza.rs, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti.. Reciklaza.rs od svojih registrovanih Korisnika usluga prikuplja lične podatke (podatke o ličnosti), odnosno podatke o firmi ako su u pitanju pravna lica. Prikupljanje podataka o IP adresi korisnika radi identifikacije zakonska je obaveza po članu 16. Zakona o elektronskoj trgovini. Sve druge svrhe prikupljanja podataka su izlistane i pojašnjene u Polisi o poštovanju privatnosti.. Način obrade i čuvanja podataka, kao i trajanje čuvanja podataka, pojašnjeno je u Polisi o poštovanju privatnosti. PORT 22 može dati pristup ličnim podacima Korisnika usluga samo licima sa kojima ima ugovorni ili radni odnos, kako direktno, tako i preko ovlašćenog posrednika. Korisnici usluga treba da budu svesni da će određeni podaci o ličnosti, tj. oni podaci koji su neizostavni deo oglasa postavljenog na Reciklaza.rs od strane Korisnika usluga, biti dostupni drugim Korisnicima usluga, odnosno biti javno dostupni na internetu.

Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta putem e-maila ili SMS-a od strane tima Reciklaza.rs u svrhu unapređenja i razvoja sajta Reciklaza.rs, kao i u promotivne ili marketinške svrhe. Korisnik usluga ima pravo da opozove pristanak koji je prihvatanjem ovih Pravila i uslova dao za prikupljanje i obradu ličnih podataka, kao i pravo da zatraži izmenu i brisanje ličnih podataka. O ovim i drugim pravima Korisnika usluga u vezi sa ličnim podacima, kao i o načinu ostvarivanja tih prava, Korisnik usluga se uvek može informisati u Polisi o poštovanju privatnosti. U slučaju da zbog brisanja podataka dođe do nepostojanja uslova za dalje pružanje usluga, Korisniku usluga može biti uskraćen pristup delovima ili celom Reciklaza.rs. PORT 22 ne odgovara za tačnost podataka koje su na Reciklaza.rs unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

11. Kršenje ovih pravila i uslova

Za bilo koje kršenje Pravila i uslova korišćenja reciklaza.rs, nepoštovanje u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenje zakona od strane Korisnika usluga, moguće je izricanje opomene Korisniku usluga, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga Korisnika usluga. Po pravilu, a u zavisnosti od težine i učestalosti kršenja, administracija reciklaza.rs najpre izriče meru opomene, a zatim donosi meru privremene ili trajne blokade korisničkog naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo ni na kakvu nadoknadu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge reciklaza.rs. Navedene mere se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete, ili u slučajevima kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane Korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti PORT 22 ili otežavanja rada reciklaza.rs.

12. Isključenje odgovornosti

Reciklaza.rs isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

 • U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, reciklaza.rs nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za razmenu poruka unutar portala.
 • U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, reciklaza.rs nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na portalu.
 • U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, reciklaza.rs nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada Korisnici usluga u svojim oglasima ili porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
 • U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, reciklaza.rs nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

13. Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti I prestanka emitovanja oglasa

Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da reciklaza.rs nije dostupan svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima PORT 22 ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka emitovanja ličnih oglasa. PORT 22 zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa, i u tom slučaju ne odgovara za eventualnu štetu nastalu ovim činjenjem.

14. Zaštita privatnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane reciklaza.rs se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja reciklaza.rs, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti.

15. Izmene pravila i uslova

Ova Pravila i uslovi su podložni promenama. U slučaju značajnih izmena, PORT 22 zadržava pravo da od korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila i uslova za korišćenje reciklaza.rs, te da uskrati pristup reciklaza.rs korisnicima koji ne prihvate promenjena Pravila i uslove.

15.11.2023. Beograd, Srbija