Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Pravila sajta i uslovi korišćenja

 

 

Pravila sajta važe za sve korisnike sajta

 Postavljanje oglasa:

Jednom postavljen oglas nije moguće izmeniti obrisati do njegovog isteka, kao bi se izbegle manipulacije. Modifikaciju ili brisanje oglasa u izuzetnim situacijama može izvršiti samo administrator. Svi oglasi se pregledaju pre odobravanja i admnistratori sajta zadržavaju pravo da oglase objave ili ne objave u kliko nisu u skladu sa uslovima korišćenja.

Obaveze korisnika:

Korisnik je obavezan da redovno proverava dobijene ponude od strane potencijalnih kupaca na sajtu i da  razumnom vremenskom roku ponude prihvati ili odbije.

Duplirani oglas/ isti oglas u više kategorija:

 • Nije dozvoljeno postavljati isti oglas u različite kategorije, duplirani oglasi biće automatski obrisani, a korisnik opomenut.

 • Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas (spamovanje sajta). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje. Ukoliko administratori sajta utvrde da je oglas dupliran, oglas će biti obrisan.

 

Lažan/pogrešan unos kontakt podataka

 • Ako prilikom postavljanja oglasa niste uneli validne kontakt podatke (Kontakt telefon), da biste izbegli brisanje oglasa molimo Vaš da pravilno popunite/ispravite Vaš oglas.

 

Besplatni oglasi

 • Besplatni oglasi traju 30 dana, i moraju biti aktivni najmanje 14 dana od datuma postavljanja.

 • Nije dozvoljeno brisanje starog oglasa i postavljanje novog. Ovakva aktivnost smatra se kao zloupotreba usluga sajta, kao i nekorektnost prema drugim korisnicima. Ukoliko administratori sajta utvrde ovakav prestup, izriče se trajna suspenzija naloga.   

 

Sadržaj oglasa

 • Dozvoljeno je objavljivati samo oglase koji se bave prodajom ili kupovinom sekundarnih sirovina a pripadaju kategorijama koje su definsane na sajtu. 

 • Nije dozvoljeno postavljanje oglasa sa sledećim sadržajem:

 1. Krediti i pozajmice

 2. Preparati za potenciju

 3. Online zarada ili poslovi

 4. Pornografski sadržaj

 5. Lekovi

 

Pornografski sadržaj

 • Ukoliko je oglas koji ste postavili pornografskog sadržaja (fotografije, naslov ili tekst oglasa), oglas neće biti objavljen. Ukoliko je reč o pornografskim fotografijama, one će biti obrisane.

 

Postavljanje linkova:

 • Zabranjeno je postavljanje linkova i slika koje sadrže linkove ka drugim sajtovima u svrhu reklame.

 • Zabranjeno je postavljanje zaštitnih znakova proizvodača u okviru oglasa od strane firmi i pojedinaca koji nisu ovlašćeni da ga koriste.

 • Zabranjeno je postavljanje linkova ka sajtovima sličnim našem (oglasi)

Dupliran nalog

 • Strogo je zabranjeno da korisnik sa dva naloga postavlja iste oglase.

 • Svaki korisnik može da ima samo jedan (1) nalog.

 

Žalbe korisnika / porblemi / pomoć 

 • Svakom korisniku sajta je uvek dostupna podrška slanjem email-a na: podrska [at] mojoglas.rs , ili admin [at]reciklaza.rs

 • Radno vreme podrške: Radnim danima od 09:00 – 16:00, kao i vikendom od 10:00 – 14:00

 

Ukoliko administraori sajta utvrde kršenje pravila od strane korisnika, korisnik će biti opemenut, a nalog deaktiviran na 7 dana.

Ukoliko korisnik i nakon izrečenih mera opomena nastavi sa kršenjem pravila, nalog će biti trajno deaktiviran a korisniku blokiran pristup sajtu.

Administratori sajta imaju pravo da u svakom trenutku blokiraju ili odblokiraju nalog bilo kog korisnika, ukoliko smatraju da je aktivnost korisnika na sajtu štetna po ostale korisnike, ili dovodi u pitanje funkcinalnost, kao i sigurnost sajta. 

 

Krivični zakon Republike Srbije – računarska prevara (čl. 301)


Ko unese netačan podatak, propusti unošenje tačnog podatka ili na drugi način prikrije ili lažno prikaže podatak i time utiče na rezultat elektronske obrade i prenosa podataka u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist i tome drugom prouzrokuje imovinsku štetu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do 3 godine. 

 

Deklaracija

Podaci koje korisnik unosi prilikom registracije/postavljanja oglasa činiće Deklaraciju, koja je po Zakonu o oglašavanju (član 11.), obavezna za oglašavanje u ovoj kategoriji. Oglašivač je dužan da prilikom postavljanja oglasa tačno popuni sve obavezne podatke. Ovi podaci neće biti javno dostupni, (osim ako korisnik odluči sam da ih prikaže) i tretiramo ih kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Deklaracija važi sve do promene podataka o oglašivaču. U slučaju promene podataka, oglašivač je dužan da tu promenu unese u svoj profil na sajtu.

 

Opšti uslovi

Reciklaza.rs pruža korisnicima usluge postavljanja, traženja i pregledanja oglasa.  

Pravo na oglašavanje

 

Korisnik ima pravo na oglašavanje.

Korišćenje usluga Reciklaza.rs, od strane registrovanih korisnika, podrazumeva i saglasnost korisnika sa datim uslovima korišćenja i preuzimanje obaveze praćenja uputstva o korišćenju usluga.

Usluge nisu ponuđene i ne treba da ih koriste lica koja su mlađa od 18 godina, potpuno radno nesposobna lica, kao i delimično radno sposobna lica. Lica koja nisu napunila 18 godina ili potpuno radno nesposobna lica i delimično radno sposobna lica mogu koristiti usluge samo uz saglasnost njihovih zakonskih zastupnika. Korisnik snosi odgovornost za sve aktivnosti u vezi sa svojim podacima za prijavljivanje. Korisnik je obavezan da pazi na bezbednost svoje lozinke i da je ne otkriva drugim licima. Korisnik nema pravo da prenese ili proda trećim licima svoje podatke za prijavljivanje na Reciklaza.rs. Korisnik takođe nema pravo da direktno ili indirektno omogućava trećim licima da koriste njegove podatke za prijavljivanje na Reciklaza.rs. Korisnik je dužan da odmah promeni podatke za prijavljivanje na Reciklaza.rs, ukoliko postoje razlozi i sumnja da su podaci otkriveni ili da mogu biti korišćeni od strane trećih lica.

Reciklaza.rs ima pravo da koristi posebna tehnička rešenja za proveru tačnosti informacija dobijenih od strane korisnika prilikom registracije i/ili autorizacije. Budući da je na internetu teško utvrditi identitet korisnika, Reciklaza.rs ne može garantovati da je korisnik zaista onaj za kog se izdaje, kao ni tačnost informacija dobijenih prilikom registracije na Reciklaza.rs. Reciklaza.rs omogućava komuniciranje sa potencijalnim ugovaračima korišćenjem svih dostupnih alata na sajtu.

 

Oglašavanje 

 

Prodavac je obavezan da se oglašava na Reciklaza.rs u skladu sa uputstvima i da obezbedi tačne i potpune informacije o proizvodu i uslovima prodaje (način transporta i način plaćanja.). Oglašavajući proizvod, korisnik potvrđuje da ima pravo da obavlja navedene aktivnosti koje su vezane za proizvod. Da bi se održao visok kvalitet usluga, Reciklaza.rs zadržava pravo da ograniči broj aktivnih korisničkih oglasa, kao i samu aktivnost korisnika.

Korisnik ima pravo da prodaje na Reciklaza.rs svaki proizvod koji mu pripada, pod uslovom da za to ima posebno odobrenje I dozvolu, da poštuje važeće uslove korišćenja. Na Reciklaza.rs su zabranjeni oglasi o prodaji proizvoda koji su uvredljivi ili neprikladni i koji nisu u skladu sa važećim zakonom i opšteprihvaćenim standardima. Korisnik je obavezan da se uveri da prodaja proizvoda ne krši važeći zakon. Korisnik je obavezan da detaljno proveri sve informacije o navedenom proizvodu u oglasu i da, u slučaju otkrivanja netačnih informacija, doda neophodne podatke u opis i/ili uslove prodaje ili da, ukoliko je to moguće, izmeni oglas i ispravi pogrešne informacije.

Opis proizvoda u oglasu dobijen od strane prodavca predstavlja uslov prodaje datog proizvoda. Uslovi prodaje i opis navedenog proizvoda ne smeju biti u suprotnosti sa važećim zakonom i uslovima objavljivanja, kako u momentu oglašavanja, tako i ubuduće.

Reciklaza.rs ima pravo da reklamira proizvod čiji je oglas objavljen na Reciklaza.rs i to na način različit od onoga koji je naveo korisnik prilikom oglašavanja datog proizvoda.

Reciklaza.rs takođe ima pravo da premesti oglas i skrati ili produži rok njegovog prikazivanja iz tehničkih razloga koji su pod kontrolom ili van kontrole Reciklaza.rs. Reciklaza.rs ima pravo da obustavi prikazivanje svakog oglasa u bilo koje vreme.

 

Ograničenje odgovornosti

 

Sve informacije na Reciklaza.rs dostavljene od strane korisnika (bez obzira na to da li se te informacije prema zakonu Republike Srbije odnose na lične i druge podatke koji podležu zaštiti u skladu sa zakonom Republike Srbije ili ne) objavljuju se u cilju prodaje imovine i/ili usluga i/ili zbog drugih interesa korisnika. Shodno tome, korisnik objavljuje određene informacije o sebi isključivo zbog sopstvenih interesa (uključujući i lakše uspostavljanje kontakta sa njim i/ili njegovu identifikaciju). Postavljanjem informacije o sebi korisnik razume da su informacije objavljene na Reciklaza.rs dostupne za javnost, tj. dostupne su svakom posetiocu Reciklaza.rs. Shodno tome, korisnik razume i preuzima sve rizike vezane za takvo objavljivanje informacija, uključujući bez ograničenja: rizik da se imejl-adresa pojavi na spisku za slanje spam poruka, rizik da imejl-adresa dođe do raznih prevaranata, rizik da se telefonski broj pojavi na spisku za slanje spam poruka i/ili dođe do prevaranata i druge rizike koji proizilaze iz takvog objavljivanja informacija.

Reciklaza.rs ne predstavlja organizatora transakcije proizvoda, posrednika, kupca ili prodavca. Reciklaza.rs je instrument koji omogućava korisnicima da postavljaju oglase vezane za proizvode čija je prodaja, izdavanje i/ili kupovina dozvoljena zakonom i uslovima korišćenja na Reciklaza.rs. Na taj način se kvalitet, bezbednost, legalnost i usklađenost proizvoda i njegovog opisa, kao i mogućnost prodavca da proda i kupca da kupi proizvod nalaze van kontrole Reciklaza.rs. Postavljajući oglas na Reciklaza.rs, korisnik samostalno i uz sopstvenu odgovornost odlučuje da je ponuda, prodaja i/ili kupovina određenog proizvoda važeća i legalna. Reciklaza.rs ne snosi odgovornost za izvršene transakcije od strane prodavca ili kupca.

Korisnik je obavezan da postupa isključivo u skladu sa važećim zakonom i uslovima korišćenja na Reciklaza.rs. Takođe je obavezan da u skladu sa zakonom Republike Srbije snosi punu odgovornost za svoje postupke i propuste prilikom korišćenja usluga na Reciklaza.rs.

 

Rok važenja uslova korišćenja

 

Uslovi korišćenja stupaju na snagu od momenta početka korišćenja usluga na Reciklaza.rs, bez obzira na to da li u pitanju registracija korisnika ili postavljanje oglasa na Reciklaza.rs i važe neograničeno.

Korisnik ima pravo da prestane sa korišćenjem usluga. Korisnik nakon toga nema pravo da postavlja nove oglase.

Reciklaza.rs zadržava pravo da po svom nahođenju ukine pristup uslugama korisniku koji krši date uslove korišćenja. Korisnik čiji je pristup uslugama ukinut ili čiji su podaci prestali da važe nema pravo da se ponovno registruje bez posebnog odobrenja na Reciklaza.rs, kao ni da koristi podatke drugog korisnika za pristup sajtu.

 

Izmene

Reciklaza.rs zadržava pravo da jednostrano i bez prethodnog upozorenja svakom pojedinačnom korisniku izmeni date uslove korišćenja. Nova verzija uslova korišćenja počinje da važi od momenta objavljivanja na Reciklaza.rs.