Reciklaža je revolucionarna platforma koja direktno povezuje prodavce i kupce sekundarnih sirovina iz čitavog regiona, pomaže im da dogovore najbolju cenu i sve to na najbrži i najefikasniji način.
Reciklaža nudi efikasnost i transparentnost u komunikaciji eliminišući komunikacijske barijere i na taj način pojednostavljuje čitav proces kupovine i prodaje sekundarnih sirovina.
Internet platforma “Reciklaža” je deo programa “ZELENe-inicijative” Ekološkog udruženja Heliks.
ZELENe-inicijative je kompleksan, inovativan program koji se zasniva na upotrebi digitalnih e-alata za unapređenje stanja u ekologiji, reciklaži, zelenoj ekonomiji i drugim srodnim oblastima.
Program ZELENe-inicijative Ekološkog udruženja Heliks do sada ima definisane sledeće projekte:

  •  Internet platforma “Reciklaža” – ,namenjena biznis sektoru
  •  Oglasna internet platforma – namenjena građanima
  •  Internet biblioteka “ZELENe publikacije” – baza publikacija iz oblasti ekologie, reciklaže, zelene ekonomije i drugih srodnih oblastima
  •  Mapa divljih deponija
  •  Zaposlenje u reciklaži
  •  Biznis ideje u reciklaži

Ekološko udruženje Heliks je otvoreno za saradnju sa svim ekološkim aktivistima kao i sa civilnim, biznis i javnim sektorom u realizaciji ovih projekata, kao i za razvoj novih u okviru programa ZELENe-inicijative!

JAVITE Se!

Dodaj oglas

Prijavite se za Newsletter

Prijavite se kako bi ste dobijali nanovije oglase, ponude i promocije.