Posete

Danas82
Juce96
Ove nedelje178
Ovog meseca2215
Ukupno381925

Currently are 6 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions
kategorija INDEKSNI BROJ OTPADA NAZIV OTPADA FH B T O
1 1 OTPADI KOJI NASTAJU U ISTRAŽIVANJIMA,  ISKOPAVANJIMA  IZ RUDNIKA ILI KAMENOLOMA, I FIZIČKOM I HEMIJSKOM TRETMANU MINERALA
01 01 01 01 otpadi od iskopavanja minerala
01 01 01 otpadi od iskopavanja minerala za crnu metalurgiju +
01 01 02 otpadi od iskopavanja minerala za obojenu metalurgiju +
01 03 01 03 otpadi od fizičke i hemijske obrade minerala za crnu metalurgiju
01 03 04* jalovine iz prerade sulfidne rude koje stvaraju kiselinu +
01 03 05* druge jalovine koje sadrže opasne supstance +
01 03 06 jalovine drugačije od onih navedenih u 01 03 04 i 01 03 05 K
01 03 07* ostali otpadi iz fizičkog i hemijskog tretmana minerala za crnu metalurgiju koji sadrže opasne supstance +
01 03 08 prašinasti i praškasti otpadi drugačiji od onih navedenih u 01 03 07 K
01 03 09 crveni mulj iz proizvodnje aluminijuma drugačiji od onog navedenog u 01 03 07 + K
01 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
01 04 01 04 otpadi iz fizičke i hemijske obrade minerala za obojenu metalurgiju
01 04 07* otpadi iz fizičke i hemijske obrade minerala za obojenu metalurgiju koji sadrže opasne supstance +
01 04 08 otpadni šljunak i drobljeni kamen drugačiji od onih navedenih u 01 04 07 +
01 04 09 otpadni pesak i gline +
01 04 10 prašnjavi praškasti otpadi drugačiji od onih navedenih u
01 04 07
K
01 04 11 otpadi od prerade potaše i kamene soli drugačiji od onih navedenih u 01 04 07 + K
01 04 12 ostaci i drugi otpadi od pranja i čišćenja minerala drugačiji od onih navedenih u 01 04 07 i 01 04 11 K
01 04 13 otpadi od sečenja i obrade kamena drugačiji od onih navedenih u 01 04 07 K
01 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani +
01 05 01 05 muljevi nastali bušenjem i drugi otpadi od bušenja
01 05 04 muljevi i otpadi od bušenja za izvorišta pitke vode K
01 05 05* muljevi i otpadi od bušenja koji sadrže naftu K + K
01 05 06* muljevi od bušenja i drugi otpadi od bušenja koji sadrže opasne supstance + + K
01 05 07 muljevi od bušenja i otpadi koji sadrže barit drugačiji od onih navedenih u 01 05 05 i 01 05 06 K
01 05 08 muljevi od bušenja i otpadi koji sadrže hloride drugačiji od onih navedenih u  01 05 05 i 01 05 06 + K
01 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
2 2 OTPADI IZ POLJOPRIVREDE, HORTIKULTURE, AKVAKULTURE,  ŠUMARSTVA, LOVA I RIBOLOVA, PRIPREME I PRERADE HRANE
02 01 02 01 Otpadi iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, šumarstva, lova i ribolova
02 01 01 muljevi od pranja i čišćenja + K +
02 01 02 otpad od životinjskog tkiva K + K
02 01 03 otpad od biljnog tkiva K K K
02 01 04 otpadna plastika (isključujući ambalažu) +
02 01 06 životinjski feces, urin i đubrivo (uključujući i otpadnu slamu), tečni otpad, sakupljen odvojeno i tretiran van mesta nastajanja K +
02 01 07 otpadi iz šumarstva +
02 01 08* agrohemijski otpad koji sadrži opasne supstance + +
02 01 09 agrohemijski otpad drugačiji od onog navedenog u 02 01 08 + + K
02 01 10 otpad od metala +
02 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
02 02 02 02 otpadi od pripreme i obrade mesa, ribe i druge hrane životinjskog porekla
02 02 01 muljevi od pranja i čišćenja K K K
02 02 02 otpad od životinjskog tkiva K +
02 02 03 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu K K K
02 02 04 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja K K K
02 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K K
02 03 02 03 otpadi od pripreme i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kafe, čaja i duvana; proizvodnje konzervisane hrane; prerade duvana; proizvodnje kvasca i ekstrakta kvasca; pripreme i fermentacije  melase
02 03 01 muljevi od pranja, čišćenja, ljuštenja, centrifugiranja i separacije K K
02 03 02 otpadi od konzervansa K
02 03 03 otpadi od ekstrakcije rastvaračima K K
02 03 04 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu K K K
02 03 05 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja K K K
02 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K K
02 04 02 04 otpadi od prerade šećera
02 04 01 zemlja od čišćenja i pranja šećerne repe +
02 04 02 kalcijum karbonat van specifikacije + K
02 04 03 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja + K
02 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
02 05 02 05 otpadi od industrije mlečnih proizvoda
02 05 01 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu + K +
02 05 02 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja + K
02 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K K
02 06 02 06 otpadi od industrije peciva i konditorske industrije
02 06 01 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu K K K
02 06 02 otpadi od konzervansa K K
02 06 03 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja K K K
02 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K K
02 07 02 07 otpadi od proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih napitaka (izuzev kafe, čaja i kakaa)
02 07 01 otpadi od pranja, čišćenja i mehaničkog tretmana sirovog materijala K K
02 07 02 otpadi od destilacije alkohola + K
02 07 03 otpadi od hemijskog tretmana + K
02 07 04 materijali nepodobni za potrošnju ili obradu K K K
02 07 05 muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja + K
02 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
3 3 OTPADI OD PRERADE DRVETA I PROIZVODNJE PAPIRA, KARTONA, PULPE, PANELA I NAMEŠTAJA
03 01 03 01 otpadi od prerade drveta i proizvodnje panela i nameštaja
03 01 01 otpadna kora i pluta + + +
03 01 04* piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance + K
03 01 05 piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u
03 01 04
+ +
03 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
03 02 03 02 otpadi od zaštite drveta
03 02 01* nehalogenovana organska zaštitna sredstva za drvo + +
03 02 02* organohlorna zaštitna sredstva za drvo + +
03 02 03* organometalna zaštitna sredstva za drvo + +
03 02 04* neorganska zaštitna sredstva za drvo +
03 02 05* druga zaštitna sredstva koji sadrže opasne supstance +
03 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
03 03 03 03 otpadi od proizvodnje i prerade pulpe, papira i kartona
03 03 01 otpad od kore i drvni otpad + + K
03 03 02 zeleni tečni mulj nastao obnavljanjem kuvane (bele)
tečnosti
+ +
03 03 05 muljevi od uklanjanja štamparskih boja u procesu reciklaže papira K K
03 03 07 mehanički izdvojeni nepotrebni sastojci pri proizvodnji pulpe od otpadnog papira i kartona K K
03 03 08 otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži K K
03 03 09 krečni otpadni mulj K
03 03 10 ostaci vlakana, muljevi od vlakana, punioca i prevlaka iz mehaničke separacije K K
03 03 11 muljevi iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja K K
03 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
4 4 OTPADI IZ TEKSTILNE, KRZNARSKE I KOŽARSKE INDUSTRIJE
04 01 04 01 otpadi iz industrije kože i krzna
04 01 01 otpadi od uklanjanja drugog tkiva sa kože + K K
04 01 02 krečni otpad + K
04 01 03* otpadi od odmašćivanja koji sadrže rastvarače, bez tečne faze K K
04 01 04 tečnost za štavljenje koja sadrži hrom + K
04 01 05 tečnost za štavljenje bez hroma + K
04 01 06 muljevi koji sadrže hrom, posebno muljevi iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja + K
04 01 07 muljevi bez hroma, posebno muljevi iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja K + K
04 01 08 otpad od uštavljene kože (otpad od skidanja dlaka, sečenja, prašina od glancanja) koji sadrži hrom + K + K
04 01 09 otpadi od krojenja i završne obrade K K
04 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani + K
04 02 04 02 otpadi iz tekstilne industrije
04 02 09 otpadi od mešovitih materijala (impregnirani tekstil, elastomer, plastomer) + +
04 02 10 organska materija iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak) K K K
04 02 14* otpadi iz završne obrade koji sadrže organske rastvarače +
04 02 15 otpadi iz završne obrade drugačiji od onih navedenih u 04
02 14
+ +
04 02 16* boje i pigmenti koji sadrže opasne supstance +
04 02 17 boje i pigmenti koji sadrže opasne supstance drugačiji od onih navedenih u  04 02 16 K
04 02 19* muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance + K
04 02 20 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 04 02 19 K K
04 02 21 otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana + +
04 02 22 otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana + +
04 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
5 5 OTPADI OD RAFINISANJA NAFTE, PREČIŠĆAVANJA PRIRODNOG GASA I PIROLITIČKOG TRETMANA UGLJA
05 01 05 01 otpadi od rafinacije nafte
05 01 02* muljevi od desalinacije + K K K
05 01 03* muljevi sa dna rezervoara + +
05 01 04* kiselo-bazni muljevi + +
05 01 05* mrlje istekle nafte + + K
05 01 06* zauljeni muljevi od postupaka održavanja pogona i opreme + K
05 01 07* kiseli katran + +
05 01 08* ostali katran + +
05 01 09* muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance + +
05 01 10 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 05 01 09 + K
05 01 11* otpadi od prečišćavanja goriva bazama + +
05 01 12* ulja koja sadrže kiseline + +
05 01 13 muljevi od vode iz kotla K
05 01 14 otpadi iz rashladnih kolona + K
05 01 15* utrošene filterske gline K K
05 01 16 otpadi koji sadrže sumpor iz desulfurizacije nafte K K
05 01 17 bitumen + + K
05 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
05 06 05 06 otpadi od pirolitičkog tretmana uglja
05 06 01* kiseli katran + K K
05 06 03* ostali katran + K K
05 06 04 otpad iz kolona za hlađenje K K
05 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K K
05 07 05 07 otpadi od prečišćavanja prirodnog gasa i transporta
05 07 01* otpadi koji sadrže živu + K
05 07 02 otpadi koji sadrže sumpor K K
05 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K K
6 6 OTPADI OD NEORGANSKIH HEMIJSKIH PROCESA
06 01 06 01 otpadi od proizvodnje, formulacije,  snabdevanja i upotrebe kiselina
06 01 01* sumporna i sumporasta kiselina +
06 01 02* hlorovodonična kiselina +
06 01 03* fluorovodonična kiselina +
06 01 04* fosforna i fosforasta kiselina +
06 01 05* azotna i azotasta kiselina +
06 01 06* ostale kiseline +
06 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
06 02 06 02 otpadi od proizvodnje, formulacije,  snabdevanja i upotrebe baza
06 02 01* kalcijum hidroksid + K
06 02 03* amonijum hidroksid +
06 02 04* natrijum hidroksid i kalijum hidroksid + K
06 02 05* ostale baze + K
06 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani + K
06 03 06 03 otpadi od proizvodnje, formulacije,  snabdevanja i upotrebe soli i rastvora soli i oksida metala
06 03 11* čvrste soli i rastvori koji sadrže cijanide +
06 03 13* čvrste soli i rastvori koji sadrže teške metale + K
06 03 14 čvrste soli i rastvori drugačiji od onih navedenih u
06 03 11 i 06 03 13
+ K
06 03 15* oksidi metala koji sadrže teške metale + K
06 03 16 oksidi metala drugačiji od onih navedenih u 06 03 15 + K
06 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
06 04 06 04 otpadi koji sadrže metale koji nisu navedeni u 06 03
06 04 03* otpadi koji sadrže arsen +
06 04 04* otpadi koji sadrže živu +
06 04 05* otpadi koji sadrže ostale teške metale +
06 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
06 05 06 05 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja
06 05 02* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance +
06 05 03 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastaja-nja drugačiji od onih navedenih u 06 05 02 K
06 06 06 06 otpadi od proizvodnje, formulacije,  snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže sumpor, hemijskih procesa sa sumporom i procesa odsumporavanja
06 06 02* otpadi koji sadrže opasne sulfide +
06 06 03 otpadi koji sadrže sulfide drugačije od onih navedenih u
06 06 02
+ K
06 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani + K
06 07 06 07 otpadi od proizvodnje, formulacije,  snabdevanja i upotrebe halogena i hemijskih procesa sa halogenima
06 07 01* otpadi koji sadrže azbest od elektrolize K
06 07 02* aktivni ugalj od proizvodnje hlora K
06 07 03* mulj barijum sulfata koji sadrži živu + K
06 07 04* rastvori i kiseline, na primer kiseline iz kontaktnog procesa +
06 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani + K
06 08 06 08 otpadi od proizvodnje, formulacije,  snabdevanja i upotrebe silicijuma i derivata silicijuma
06 08 02* otpadi od opasnih materija koje sadrže silicijum +
06 08 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani +
06 09 06 09 otpadi od proizvodnje, formulacije,  snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže fosfor i hemijskih procesa sa primenom fosfora
06 09 02 fosforna šljaka K
06 09 03* otpadi od reakcija sa kalcijumom koji sadrže ili su kontaminirani opasnim supstancama + K
06 09 04 otpadi od reakcija sa kalcijumom drugačiji od onih navedenih u 06 09 03 K
06 09 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
06 10 06 10 otpadi od proizvodnje, formulacije,  snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže azot, hemijskih procesa sa azotom i proizvodnje đubriva
06 10 02* otpadi koji sadrže opasne supstance +
06 10 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani +
06 11 06 11 otpadi od proizvodnje neorganskih pigmenata i neprozirnih materija
06 11 01 otpadi od reakcija sa kalcijumom iz proizvodnje titan- dioksida +
06 11 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani +
06 13 06 13 otpadi od neorganskih hemijskih procesa koji nisu drugačije specificirani
06 13 01* neorganski pesticidi, sredstva za zaštitu drveta i drugi biocidi +
06 13 02* potrošeni aktivni ugalj (osim 06 07 02) + K
06 13 03 ugljena čađ K
06 13 04* otpadi od obrade azbesta + K
06 13 05* čađ +
06 13 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani + K
7 7 OTPADI OD ORGANSKIH HEMIJSKIH PROCESA
07 01 07 01 otpadi od proizvodnje, formulacije,  snabdevanja i upotrebe osnovnih organskih hemikalija
07 01 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti + + +
07 01 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti + +
07 01 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti + +
07 01 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija + +
07 01 08* ostali talozi i ostaci od reakcija + K
07 01 09* halogenovani filter – kolači (pogače), potrošeni apsorbenti + K
07 01 10* ostali filter – kolači (pogače), potrošeni apsorbenti + K
07 01 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance + K
07 01 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 01 11 + K
07 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani + K
07 02 07 02 otpadi od proizvodnje, formulacije,  snabdevanja i upotrebe plastike, sintetičke gume i sintetičkih vlakana
07 02 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti + +
07 02 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti + +
07 02 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti + +
07 02 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija + + K
07 02 08* ostali talozi i ostaci od reakcija + K
07 02 09* halogenovani filter – kolači (pogače), potrošeni apsorbenti + K
07 02 10* ostali filter – kolači (pogače), potrošeni apsorbenti + K
07 02 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance + K
07 02 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 02 11 + K
07 02 13 otpadna plastika +
07 02 14* otpadi od aditiva koji sadrže opasne supstance + +
07 02 15 otpadi od aditiva drugačiji od onih navedenih u 07 02 14 K
07 02 16* otpadi od opasnih materija koji sadrže silikone + K
07 02 17 otpadi koji sadrže silikone drugačije od onih navedenih u
07 02 16
+ K
07 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani + K
07 03 07 03 otpadi od proizvodnje, formulacije,  snabdevanja i upotrebe organskih boja i pigmenata (osim 06 11)
07 03 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti + + +
07 03 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti + +
07 03 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti + +
07 03 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija + +
07 03 08* ostali talozi i ostaci od reakcija +
07 03 09* halogenovani filter – kolači (pogače), potrošeni apsorbenti +
07 03 10* ostali filter – kolači (pogače), potrošeni apsorbenti +
07 03 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance + +
07 03 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 03 11 + K
07 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani + K
07 04 07 04 otpadi od proizvodnje, formulacije,  snabdevanja i upotrebe organskih pesticida (osim 02 01 08 i 02 01 09), sredstava za zaštitu drveta (osim 03 02) i drugih biocida
07 04 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti + +
07 04 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti + +
07 04 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti + +
07 04 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija + K
07 04 08* ostali talozi i ostaci od reakcija + K
07 04 09* halogenovani filter – kolači (pogače), potrošeni apsorbenti + K
07 04 10* ostali filter – kolači (pogače), potrošeni apsorbenti + K
07 04 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance + K
07 04 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 04 11 + K
07 04 13* čvrsti otpadi koji sadrže opasne supstance + K
07 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani + K
07 05 07 05 otpadi od proizvodnje, formulacije,  snabdevanja i upotrebe farmaceutskih preparata
07 05 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti + + +
07 05 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti + +
07 05 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti + +
07 05 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija + + K
07 05 08* ostali talozi i ostaci od reakcija + K
07 05 09* halogenovani filter – kolači (pogače), potrošeni apsorbenti + K
07 05 10* ostali filter – kolači (pogače), potrošeni apsorbenti + K
07 05 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance + K
07 05 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 05 11 + + + K
07 05 13* čvrsti otpadi koji sadrže opasne supstance
07 05 14 čvrsti otpadi drugačiji od onih navedenih u 07 05 13
07 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani + K
07 06 07 06 otpadi od proizvodnje, formulacije,  snabdevanja i upotrebe masti, masnoća, sapuna, deterdženata, dezinfekcionih i kozmetičkih sredstava
07 06 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti + K K
07 06 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti + +
07 06 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti + +
07 06 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija + K
07 06 08* ostali talozi i ostaci od reakcija + K
07 06 09* halogenovani filter – kolači (pogače), potrošeni apsorbenti + K
07 06 10* ostali filter – kolači (pogače), potrošeni apsorbenti
07 06 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance + K
07 06 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 06 11 + + K
07 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani + K
07 07 07 07 otpadi od proizvodnje, formulacije,  snabdevanja i upotrebe finih hemikalija i hemijskih proizvoda koji nisu drugačije specificirani
07 07 01* tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti + + +
07 07 03* organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti + +
07 07 04* ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti + +
07 07 07* halogenovani talozi i ostaci od reakcija + K
07 07 08* ostali talozi i ostaci od reakcija + K
07 07 09* halogenovani filter – kolači (pogače), potrošeni apsorbenti + K
07 07 10* ostali filter – kolači (pogače), potrošeni apsorbenti + K
07 07 11* muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance + K
07 07 12 muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 07 07 11 + K
07 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani + K
8 8 OTPADI OD PROIZVODNJE, FORMULACIJE, SNABDEVANJA I UPOTREBE PREMAZA (BOJE, LAKOVI I STAKLENE GLAZURE), LEPKOVI, ZAPTIVAČI I ŠTAMPARSKE BOJE
08 01 08 01 otpadi od proizvodnje, formulacije,  snabdevanja i upotrebe i uklanjanja boja i lakova
08 01 11* otpadna boja i lak koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance +
08 01 12 otpadna boja i lak drugačiji od onih navedenih u 08 01 11 + K
08 01 13* muljevi od boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance +
08 01 14 muljevi od boje ili laka drugačiji od onih navedenih u
08 01 13
+ K
08 01 15* muljevi na bazi vode koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastvarača ili drugih opasnih supstanci K + K
08 01 16 muljevi od boje ili laka drugačiji od onih navedenih u
08 01 15
+ + K
08 01 17* otpadi od uklanjanja boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance +
08 01 18 otpadi od uklanjanja boje ili laka drugačiji od onih navedenih u 08 01 17 + K
08 01 19* vodene suspenzije koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastvarača ili drugih opasnih supstanci + +
08 01 20 vodene suspenzije koje sadrže boju ili lak drugačiji od onih navedenih u 08 01 19 + +
08 01 21* otpad od tečnosti za uklanjanje boje ili laka + +
08 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani + K
08 02 08 02 otpadi od proizvodnje, formulacije,  snabdevanja i upotrebe ostalih premaza
(uključujući  keramičke materijale)
08 02 01 otpadni praškasti premazi + K
08 02 02 muljevi na bazi vode koji sadrže keramičke materijale K
08 02 03 vodene suspenzije koje sadrže keramičke materijale +
08 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
08 03 08 03 otpadi od proizvodnje, formulacije,  snabdevanja i upotrebe štamparskog mastila
08 03 07 muljevi na bazi vode koji sadrže mastilo + K
08 03 08 tečni otpad na bazi vode koji sadrži mastilo +
08 03 12* otpadno mastilo koje sadrži opasne supstance + +
08 03 13 otpadno mastilo drugačije od onog navedenog u 08 03 12 + K
08 03 14* muljevi od mastila koje sadrži opasne supstance + +
08 03 15 muljevi od mastila drugačiji od onih navedenih u 08 03 14 + K
08 03 16* otpadni rastvori za ecovanje +
08 03 17* otpadni toner za štampanje koje sadrži opasne supstance + +
08 03 18 otpadni toner za štampanje drugačiji od onog navedenog u
08 03 17
+ + K
08 03 19* dispergovana ulja + +
08 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani + K
08 04 08 04 otpadi od proizvodnje, formulacije,  snabdevanja i upotrebe lepkova i zaptivača
(uključujući  i vodootporne proizvode)
08 04 09* otpadni lepkovi i zaptivači koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance + +
08 04 10 otpadni lepkovi i zaptivači drugačiji od onih navedenih u
08 04 09
+ K
08 04 11* muljevi od lepkova i zaptivača koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance +
08 04 12 muljevi od lepkova i zaptivača drugačiji od onih navedenih u 08 04 11 + K
08 04 13* muljevi na bazi vode koji sadrže lepkove ili zaptivače
koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
+ +
08 04 14 muljevi na bazi vode koji sadrže lepkove ili zaptivače drugačiji od onih navedenih u 08 04 13 + K
08 04 15* tečni otpad na bazi vode koji sadrži lepkove ili zaptivače koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance +
08 04 16 tečni otpad na bazi vode koji sadrži lepkove ili zaptivače drugačiji od onih spomenutih u 08 04 15 +
08 04 17* ulje od destilacije smola + +
08 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani + K
08 05 08 05 otpadi koji nisu drugačije specificirani u 08
08 05 01* otpadni izocijanati +
9 9 OTPADI IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE
09 01 09 01 otpadi iz fotografske industrije
09 01 01* rastvori razvijača i aktivatora na bazi vode +
09 01 02* rastvori razvijača za offset ploče na bazi vode +
09 01 03* rastvori razvijača na bazi rastvarača +
09 01 04* rastvori sredstava za fiksiranje +
09 01 05* rastvori za izbeljivanje i rastvori sredstava za fiksiranje izbeljenosti +
09 01 06* otpadi koji sadrže srebro od tretmana fotografskog otpada na mestu nastajanja +
09 01 07 fotografski film i papir koji sadrži srebro ili jedinjenja srebra + K
09 01 08 fotografski film i papir koji ne sadrži srebro ili jedinjenja srebra + K
09 01 10 kamere za jednokratnu upotrebu bez baterija K
09 01 11* kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije navedene u 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 K
09 01 12 kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije drugačije od onih navedenih u 09 01 11 K
09 01 13* tečni otpad na bazi vode od obnavljanja srebra na mestu nastajanja drugačiji od onog navedenog u 09 01 06 +
09 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani + K
10 10 OTPADI IZ TERMIČKIH PROCESA
10 01 10 01 otpadi iz energana i drugih postrojenja za sagorevanje (osim 19)
10 01 01 pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04) +
10 01 02 leteći pepeo od uglja K
10 01 03 leteći pepeo treseta i sirovog drveta K
10 01 04* leteći pepeo od sagorevanja nafte i prašina iz kotla K
10 01 05 čvrsti otpadi na bazi kalcijuma u procesu odsumporavanja gasa +
10 01 07 muljevi na bazi kalcijuma u procesu odsumporavanja gasa K
10 01 09* sumporna kiselina +
10 01 13* leteći pepeo od emulgovanih ugljovodonika upotrebljenih kao gorivo K
10 01 14* šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja, koja sadrži opasne supstance K
10 01 15 šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 14 +
10 01 16* leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja koji sadrži opasne supstance K
10 01 17 leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onog navedenog u 10 01 16 K
10 01 18* otpadi iz prečišćavanja gasa koji sadrže opasne supstance
10 01 19 otpadi iz prečišćavanja gasa drugačiji od onih navedenih u
10 01 05, 10 01 07, 10 01 18
10 01 20* muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance K
10 01 21 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 20 K
10 01 22* muljevi na bazi vode od čišćenja kotla koji sadrže opasne supstance K
10 01 23 muljevi na bazi vode od čišćenja kotla drugačiji od onih navedenih u 10 01 22 K
10 01 24 peskovi iz fluidizovanog sloja +
10 01 25 otpadi od skladištenja goriva i pripreme energana koji koriste ugalj + +
10 01 26 otpadi iz tretmana rashladne vode K
10 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
10 02 10 02 otpadi iz industrije gvožđa i čelika
10 02 01 otpadi od prerade šljake K
10 02 02 neprerađena šljaka + K
10 02 07* čvrsti otpadi iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance K
10 02 08 čvrsti otpadi iz procesa tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 02 07 K
10 02 10 otpad od mlevenja K
10 02 11* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode + +
10 02 12 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 02 11 K
10 02 13* muljevi i filter – kolači (pogače)iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance + K
10 02 14 muljevi i filter – kolači (pogače) iz procesa tretmana gasa drugačiji od onih spomenutih u 10 02 13 K
10 02 15 drugi muljevi i filter – kolači (pogače) K
10 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
10 03 10 03 otpadi iz termičke metalurgije aluminijuma
10 03 02 ostaci anoda + +
10 03 04* šljake iz primarne proizvodnje + K
10 03 05 otpadna glinica +
10 03 08* slane šljake iz sekundarne proizvodnje + K
10 03 09* crna zgura iz sekundarne proizvodnje
10 03 15* plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama + K
10 03 16 plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u
10 03 15
+
10 03 17* otpadi koji sadrže katran iz anodnog procesa + K
10 03 18 otpadi koji sadrže ugljenik iz anodnog procesa drugačiji od onih navedenih u 10 03 17 + +
10 03 19* prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance + K
10 03 20 prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u
10 03 19
K
10 03 21* ostale čvrste čestice i prašina (uključujući prašinu iz mlina sa kuglama) koji sadrže opasne supstance + K
10 03 22 ostale čvrste čestice i prašina (uključujući prašinu iz mlina sa kuglama) drugačiji od onih navedenih u 10 03 21 K
10 03 23* čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance + K
10 03 24 čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 03 23
10 03 25* muljevi i filter – kolači (pogače) od tretmana gasa koji sadrže opasne supstance + K
10 03 26 muljevi i filter – kolači (pogače)od tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 03 25 K
10 03 27* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode + +
10 03 28 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 03 27 K
10 03 29* otpadi od tretmana slanih šljaka i crne zgure koji sadrže opasne supstance + K
10 03 30 otpadi od tretmana slanih šljaka i crne zgure drugačiji od onih navedenih u 10 03 29 +
10 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani +
10 04 10 04 otpadi iz termičke metalurgije olova
10 04 01* šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje + +
10 04 02* zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje + K
10 04 03* kalcijum arsenat + K
10 04 04* prašina dimnog gasa K
10 04 05* ostale čvrste čestice i prašina K
10 04 06* čvrsti otpadi iz tretmana gasa K
10 04 07* muljevi i filter – kolači (pogače) iz tretmana gasa K
10 04 09* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode + K
10 04 10 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 04 09 K
10 04 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
10 05 10 05 otpadi iz termičke metalurgije cinka
10 05 01 šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje + +
10 05 03* prašina dimnog gasa K
10 05 04 ostale čvrste čestice i prašina K
10 05 05* čvrsti otpad iz tretmana gasa + K
10 05 06* muljevi i filter – kolači (pogače) iz tretmana gasa K
10 05 08* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode + K
10 05 09 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 05 08 +
10 05 10* zgura i plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama +
10 05 11 zgura i plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u
10 05 10
+
10 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
10 06 10 06 otpad iz termičke metalurgije bakra
10 06 01 šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje + K
10 06 02 zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje + K
10 06 03* prašina dimnog gasa + K
10 06 04 ostale čvrste čestice i prašina K
10 06 06* čvrsti otpadi iz tretmana gasa + K
10 06 07* muljevi i filter – kolači (pogače)iz tretmana gasa + K
10 06 09* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode + K
10 06 10 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 06 09 K
10 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
10 07 10 07 otpadi iz termičke metalurgije srebra, zlata i platine
10 07 01 šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje + K
10 07 02 zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje + K
10 07 03 čvrsti otpadi iz tretmana gasa K
10 07 04 ostale čvrste čestice i prašina K
10 07 05 muljevi i filter – kolači (pogače) iz tretmana gasa K
10 07 07* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode + K
10 07 08 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 07 07 K
10 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
10 08 10 08 otpadi iz termičke metalurgije ostalih obojenih metala
10 08 04 čvrste čestice i prašina K
10 08 08* slana šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje + K
10 08 09 ostale šljake +
10 08 10* zgura i plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama +
10 08 11 zgura i plivajuća pena/šljaka drugačiji od onih navedenih u
10 08 10
+
10 08 12* otpadi koji sadrže katran iz anodnog procesa + K
10 08 13 otpadi koji sadrže ugljenik iz anodnog procesa drugačiji od onih navedenih u 10 08 12 + K
10 08 14 strugotine sa anode + +
10 08 15* prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance + K
10 08 16 prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 08 15 K
10 08 17* muljevi i filter – kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance + K
10 08 18 muljevi i filter – kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa drugačiji od onih navedenih u 10 08 17 K
10 08 19* zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode + K
10 08 20 otpadi iz tretmana rashladne vode drugačiji od onih navedenih u 10 08 19 K
10 08 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
10 09 10 09 otpadi od livenja gvozdenih odlivaka
10 09 03 šljaka iz peći +
10 09 05* jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance + K
10 09 06 jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 05 +
10 09 07* jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance + K
10 09 08 jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 07 +
10 09 09* prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance + K
10 09 10 prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 09 09 + K
10 09 11* ostale čvrste čestice koje sadrže opasne supstance + K
10 09 12 ostale čvrste čestice drugačije od onih navedenih u
10 09 11
K
10 09 13* otpadna veziva koja sadrže opasne supstance + K
10 09 14 otpadna veziva drugačija od onih navedenih u 10 09 13 K
10 09 15* otpadni indikator pukotina koji sadrži opasne supstance +
10 09 16 otpadni indikator pukotina drugačiji od onog navedenog u
10 09 15
+
10 09 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani +
10 10 10 10 otpadi od livenja odlivaka obojenih metala
10 10 03 šljaka iz peći +
10 10 05* jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance + K
10 10 06 jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 05 +
10 10 07* jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance + K
10 10 08 jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 07 +
10 10 09* prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance + K
10 10 10 prašina dimnog gasa drugačija od one navedene u 10 10 09 + K
10 10 11* ostale čvrste čestice koje sadrže opasne supstance + K
10 10 12 ostale čvrste čestice drugačije od onih navedenih u
10 10 11
K
10 10 13* otpadna veziva koja sadrže opasne supstance + K
10 10 14 otpadna veziva drugačija od onih navedenih u 10 10 13 K
10 10 15* otpadni indikator pukotina koji sadrži opasne supstance +
10 10 16 otpadni indikator pukotina drugačiji od onog navedenog u
10 10 15
+
10 10 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
10 11 10 11 otpadi iz proizvodnje stakla i proizvoda od stakla
10 11 03 otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla K
10 11 05 čvrste čestice i prašina K
10 11 09* otpadna pripremna mešavina koja se koristi pre termičkog tretmana koja sadrži opasne supstance K
10 11 10 otpadna pripremna mešavina koja se koristi pre termičkog tretmana drugačija od one navedene u 10 11 09 +
10 11 11* otpadno staklo u malim komadima i staklena prašina koji sadrže teške metale (na primer od katodnih cevi) + K
10 11 12 otpadno staklo drugačije od onog navedenog u 10 11 11 K
10 11 13* mulj od poliranja i mlevenja stakla koji sadrži opasne supstance + K
10 11 14 mulj od poliranja i mlevenja stakla drugačiji od onog navedenog u 10 11 13 K
10 11 15* čvrsti otpadi iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance + K
10 11 16 čvrsti otpadi iz tretmana dimnog gasa drugačiji od onih navedenih u 10 11 15 K
10 11 17* muljevi i filter – kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance + K
10 11 18 muljevi i filter – kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa drugačiji od onih navedenih u 10 11 17 K
10 11 19* čvrsti otpadi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance + K
10 11 20 čvrsti otpadi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 10 11 19 K
10 11 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani +
10 12 10 12 otpadi iz proizvodnje keramičkih proizvoda, cigli, pločica i proizvoda za građevinarstvo
10 12 01 otpadna pripremna mešavina pre termičkog tretmana +
10 12 03 čvrste čestice i prašina K
10 12 05 muljevi i filter – kolači (pogače) iz tretmana gasa K
10 12 06 odbačeni kalupi +
10 12 08 otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za građevinarstvo (posle termičkog tretmana) +
10 12 09* čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance + K
10 12 10 čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 12 09 K
10 12 11* otpadi iz procesa glaziranja koji sadrže teške metale K
10 12 12 otpadi iz procesa glaziranja drugačiji od onih navedenih u
10 12 11
K
10 12 13 mulj iz tretmana otpadne vode na mestu nastajanja K
10 12 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani +
10 13 10 13 otpadi iz proizvodnje cementa, kreča i gipsa i predmeta i proizvoda koji se od njih proizvode
10 13 01 otpadna pripremna mešavina pre termičkog tretmana +
10 13 04 otpadi od kalcinacije i hidratacije kreča +
10 13 06 čvrste čestice i prašina (izuzev 10 13 12 i 10 13 13) K
10 13 07 muljevi i filter – kolači (pogače) iz tretmana gasa K
10 13 09* otpadi iz proizvodnje azbest cementa koji sadrže azbest K
10 13 10 otpadi iz proizvodnje azbest cementa drugačiji od onih navedenih u 10 13 09 K
10 13 11 otpadi iz kompozitnih materijala na bazi cementa drugačiji od onih navedenih u 10 13 09 i 10 13 10 +
10 13 12* čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance + K
10 13 13 čvrsti otpadi iz tretmana gasa drugačiji od onih navedenih u 10 13 12 K
10 13 14 otpadni beton i mulj od betona +
10 13 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani +
10 14 10 14 otpad iz krematorijuma
10 14 01* otpad iz prečišćavanja gasa koji sadrži živu +
11 11 OTPADI OD HEMIJSKOG TRETMANA POVRŠINE I ZAŠTITE METALA I DRUGIH MATERIJALA; HIDROMETALURGIJA  OBOJENIH METALA
11 01 11 01 otpadi od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala (npr. procesi galvanizacije, oblaganje cinkom, čišćenje kiselinom, radiranje, fosfatiranje,  odmašćivanje  bazama i anodizacija)
11 01 05* kiseline za čišćenje +
11 01 06* kiseline koje nisu drugačije specificirane +
11 01 07* baze za čišćenje +
11 01 08* muljevi od fosfatiranja + K
11 01 09* muljevi i filter – kolači (pogače) koji sadrže opasne supstance + K
11 01 10 muljevi i filter – kolači (pogače) drugačiji od onih navedenih u 11 01 09 K
11 01 11* tečnosti za ispiranje na bazi vode koje sadrže opasne supstance +
11 01 12 tečnosti za ispiranje na bazi vode drugačije od onih navedenih u 11 01 11 + K
11 01 13* otpadi od odmašćivanja koji sadrže opasne supstance +
11 01 14 otpadi od odmašćivanja drugačiji od onih navedenih u
11 01 13
+ K
11 01 15* eluati i muljevi iz membranskih ili jonoizmenji-vačkih sistema koji sadrže opasne supstance + K
11 01 16* zasićene ili potrošene jonoizmenjivačke smole + + K
11 01 98* ostali otpadi koji sadrže opasne supstance + K
11 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
11 02 11 02 otpadi iz hidrometalurških procesa obojenih metala
11 02 02* muljevi iz hidrometalurgije cinka (uključujući jarosit i getit) + K
11 02 03 otpadi iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenoj sredini K
11 02 05* otpadi iz hidrometalurških procesa bakra koji sadrže opasne supstance + K
11 01 06 otpadi iz hidrometalurških procesa bakra drugačiji od onih navedenih u 11 02 05 K
11 01 07* ostali otpadi koji sadrže opasne supstance K
11 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
11 03 11 03 muljevi i čvrsti otpadi iz procesa kaljenja
11 03 01* otpadi koji sadrže cijanide +
11 03 02* ostali otpadi + K
11 05 11 05 otpadi iz procesa vrele galvanizacije
11 05 01 tvrdi cink +
11 05 02 pepeo od cinka K
11 05 03* čvrsti otpadi iz tretmana gasa + K
11 05 04* potrošena tečnost +
11 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani +
12 12 OTPADI OD OBLIKOVANJA I FIZIČKE I MEHANIČKE POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE
12 01 12 01 otpadi od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike
12 01 01 struganje i obrada ferometala +
12 01 02 prašina i čestice ferometala K
12 01 03 struganje i obrada obojenih metala +
12 01 04 prašina i čestice obojenih metala K
12 01 05 obrada plastike + K
12 01 06* mineralna mašinska ulja koja sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora) + +
12 01 07* mineralna mašinska ulja koja ne sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora) +
12 01 08* mašinske emulzije i rastvori koje sadrže halogene + +
12 01 09* mašinske emulzije i rastvori koje ne sadrže halogene + +
12 01 10* sintetička mašinska ulja + +
12 01 12* potrošeni vosak i masti + +
12 01 13 otpadi od zavarivanja +
12 01 14* mašinski muljevi koji sadrže opasne supstance + K
12 01 15 mašinski muljevi drugačiji od onih navedenih u 12 01 14 K
12 01 16* otpadi od gorivih materijala koji sadrži opasne supstance + K
12 01 17 otpadi od gorivih materijala drugačiji od onog navedenog u
12 01 16
K
12 01 18* metalni muljevi (od mlevenja, brušenja i oštrenja) koji sadrži ulje + K K
12 01 19* odmah biorazgradivo mašinsko ulje + +
12 01 20* potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje koji sadrže opasne supstance + K
12 01 21 potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje drugačiji od onih navedenih u 12 01 20 K
12 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani +
12 03 12 03 otpadi iz procesa odmašćivanja  vodom i parom (izuzev 11)
12 03 01* tečnosti za pranje na bazi vode +
12 02 02* otpadi od odmašćivanja parom + K
13 13 OTPADI OD ULJA I OSTATAKA TEČNIH GORIVA (OSIM JESTIVIH ULJA I ONIH U POGLAVLJIMA 05, 12 I 19)
13 01 13 01 otpadna hidraulična ulja
13 01 01* hidraulična ulja koja sadrže PCB + +
13 01 04* hlorovane emulzije + K
13 01 05* nehlorovane emulzije + K
13 01 09* mineralna hlorovana hidraulična ulja +
13 01 10* mineralna nehlorovana hidraulična ulja +
13 01 11* sintetička hidraulična ulja +
13 01 12* odmah biorazgradiva hidraulična ulja + +
13 01 13* ostala hidraulična ulja +
13 02 13 02 otpadna motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
13 02 04* mineralna hlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje +
13 02 05* mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje +
13 02 06* sintetička motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje +
13 02 07* odmah biorazgradiva motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje + +
13 02 08* ostala motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje +
13 03 13 03 otpadna ulja za izolaciju i prenos toplote
13 03 01* ulja za izolaciju i prenos toplote koja sadrže PCB + K
13 03 06* mineralna hlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote drugačija od onih navedenih u 13 03 01 K
13 03 07* mineralna nehlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote +
13 03 08* sintetička ulja za izolaciju i prenos toplote +
13 03 09* odmah biorazgradiva ulja za izolaciju i prenos toplote +
13 03 10* ostala ulja za izolaciju i prenos toplote +
13 04 13 04 brodska ulja
13 04 01* ulja sa dna brodova iz rečne plovidbe K
13 04 02* ulja sa dna brodova iz kanalizacije na pristaništu K
13 04 03* ulja sa dna brodova iz ostale vrste plovidbe K
13 05 13 05 sadržaj separatora ulje/ voda
13 05 01* čvrste materije iz peskolova i separatora ulje/ voda K
13 05 02* muljevi iz separatora ulje/ voda K K
13 05 03* muljevi od hvatača ulja K K
13 05 06* ulja iz separatora ulje/ voda +
13 05 07* zauljena voda iz separatora ulje/ voda K
13 05 08* mešavine otpada iz komore za otpad i separatora ulje/
voda
K K
13 07 13 07 otpadi od tečnih goriva
13 07 01* pogonsko gorivo i dizel +
13 07 02* benzin +
13 07 03* ostala goriva (uključujući mešavine) +
13 08 13 08 otpadna ulja koja nisu drugačije specificirana
13 08 01* muljevi ili emulzije od desalinacije
13 08 02* ostale emulzije + K K
13 08 99* otpadi koji nisu drugačije specificirani + K
14 14 OTPADNI ORGANSKI RASTVARAČI, SREDSTVA ZA HLAĐENJE I POTISNI GASOVI (OSIM 07 I 08)
14 06 14 06 otpadni organski rastvarači, sredstva za hlađenje i potisni gasovi na bazi pene/aerosola
14 06 01* hlorofluorougljovodonici, HCFC, HFC + K
14 06 02* ostali halogenovani rastvarači i smeše rastvarača + K
14 06 03* ostali rastvarači i smeše rastvarača + +
14 06 04* muljevi ili čvrsti otpadi koje sadrže halogenovane rastvarače + K
14 06 05* muljevi ili čvrsti otpadi koje sadrže ostale rastvarače +
15 15 OTPAD OD AMBALAŽE, APSORBENTI, KRPE ZA BRISANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNE TKANINE, AKO NIJE DRUGAČIJE SPECIFICIRANO
15 01 15 01 ambalaža (uključujući  posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu)
15 01 01 papirna i kartonska ambalaža + +
15 01 02 plastična ambalaža + +
15 01 03 drvena ambalaža + +
15 01 04 metalna ambalaža + +
15 01 05 kompozitna ambalaža + +
15 01 06 mešana ambalaža + +
15 01 07 staklena ambalaža + +
15 01 09 tekstilna ambalaža + +
15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama + +
15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasan čvrst porozni matriks (npr. azbest), uključujući i prazne boce pod pritiskom + K
15 02 15 02 apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća
15 02 02* apsorbenti, filterski materijali (uključujući fil-tere za ulje koji nisu drugačije specificirani), krpe za brisanje, zaštitna odeća, koji su kontaminirani opasnim supstancama + +
15 02 03 apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02 + K
16 16 OTPADI KOJI NISU DRUGAČIJE SPECIFICIRANI U KATALOGU
16 01 16 01 otpadna vozila iz različitih vidova transporta (uključujući  mehanizaciju)  i otpadi nastali demontažom otpadnih vozila i od održavanja vozila (izuzev 13,
14, 16 06 i 16 08)
16 01 03 otpadne gume + +
16 01 04* otpadna vozila + K
16 01 06 otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente
16 01 07* filteri za ulje K
16 01 08* komponente koje sadrže živu + K
16 01 09* komponente koje sadrže PCB + +
16 01 10* eksplozivne komponente (npr. vazdušni jastuci) + K
16 01 11* kočione obloge koje sadrže azbest K
16 01 12 kočione obloge drugačije od onih navedenih u 16 01 11 +
16 01 13* kočione tečnosti + +
16 01 14* antifriz koji sadrži opasne supstance + +
16 01 15 antifriz drugačiji od onog navedenog u 16 01 14 +
16 01 16 rezervoari za tečni gas Posebna obrada
16 01 17 ferozni metal + +
16 01 18 obojeni metal + +
16 01 19 plastika + +
16 01 20 staklo + +
16 01 21* opasne komponente drugačije od onih navedenih u
16 01 07 do 16 01 11 i 16 01 13 i 16 01 14)
+ K
16 01 22 komponente koje nisu drugačije specificirane K K
16 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
16 02 16 02 otpadi od električne i elektronske opreme
16 02 09* transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB + +
16 02 10* odbačena oprema koja sadrži ili je kontaminirana sa PCB, drugačija od one navedene u 16 02 09 + +
16 02 11* odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike, HCFC, HFC + +
16 02 12* odbačena oprema koja sadrži slobodni azbest K
16 02 13* odbačena oprema koja sadrži opasne komponente drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 12 + + K
16 02 14 odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do
16 02 13
+ K
16 02 15* opasne komponente uklonjene iz odbačene opreme + + K
16 02 16 komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15 + + K
16 03 16 03 komponente izvan specifikacije  i nekorišćeni proizvodi
16 03 03* neorganski otpadi koji sadrže opasne supstance
16 03 04 neorganski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 03 +
16 03 05* organski otpadi koji sadrže opasne supstance + +
16 03 06 organski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 05 + K
16 04 16 04 otpadni eksplozivi
16 04 01* otpadna municija Posebna obrada
16 04 02* otpadi od vatrometa Posebna obrada
16 04 03* ostali otpadni eksplozivi Posebna obrada
16 05 16 05 gasovi u bocama pod pritiskom i odbačene hemikalije
16 05 04* gasovi u bocama pod pritiskom (uključujući halone) koji sadrže opasne supstance Posebna obrada
16 05 05 gasovi u bocama pod pritiskom drugačiji od onih navedenih u 16 05 04 Posebna obrada
16 05 06* laboratorijske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance, uključujući smeše laboratorijskih +
16 05 07* odbačene neorganske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance +
16 05 08* odbačene organske hemikalije koje se sastoje ili sadrže opasne supstance + +
16 05 09 odbačene hemikalije drugačije od onih navedenih u
16 05 06, 16 05 07 ili 16 05 08
+ K
16 06 16 06 baterije i akumulatori
16 06 01* olovne baterije + K
16 06 02* baterije od nikl-kadmijuma + K
16 06 03* baterije koje sadrže živu + K
16 06 04 alkalne baterije (izuzev 16 06 03) + K
16 06 05 druge baterije i akumulatori +
16 06 06* posebno sakupljen elektrolit iz baterija i akumulatora +
16 07 16 07 otpadi iz rezervoara za transport i skladištenje i otpad od čišćenja buradi
(izuzev 05 i 13)
16 07 08* otpadi koji sadrže ulje + +
16 07 09* otpadi koji sadrže ostale opasne supstance + +
16 07 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani +
16 08 16 08 istrošeni katalizatori
16 08 01 istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renijum, rodiujum, paladijum, iridijum ili platinu (izuzev 16 08 07) +
16 08 02* istrošeni katalizatori koji sadrže opasne prelazne metale ili opasna jedinjenja prelaznih metala + K
16 08 03 istrošeni katalizatori koji sadrže prelazne metale ili jedinjenja prelaznih metala koji nisu drugačije specificirani + K
16 08 04 istrošeni tečni katalizatori za katalitički kreking
(izuzev 16 08 07)
+
16 08 05* istrošeni katalizatori koji sadrže fosfornu kiselinu +
16 08 06* istrošene tečnosti upotrebljene kao katalizatori +
16 08 07* istrošeni katalizatori kontaminirani opasnim supstancama + K
16 09 16 09 oksidansi
16 09 01* permanganati, npr. kalijum permanganat +
16 09 02* hromati, npr. kalijum hromat, kalijum- ili natrijum dihromat +
16 09 03* peroksidi, npr. vodonik peroksid +
16 09 04* oksidanti koji nisu drugačije specificirani +
16 10 16 10 tečni otpadi na bazi vode namenjeni tretmanu van mesta nastajanja
16 10 01* tečni otpadi na bazi vode koji sadrže opasne supstance +
16 10 02 tečni otpadi na bazi vode drugačiji od onih navedenih u
16 10 01
+ +
16 10 03* koncentrati na bazi vode koji sadrže opasne supstance +
16 10 04 koncentrati na bazi vode drugačiji od onih navedenih u
16 10 03
+ +
16 11 16 11 otpadne obloge i vatrostalni materijali
16 11 01* obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance + K
16 11 02 obloge na bazi ugljenika i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u
16 11 01
+
16 11 03* ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa koji sadrže opasne supstance + K
16 11 04 ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03 +
16 11 05* obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa koji sadrže opasne supstance + K
16 11 06 obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 05 +
17 17 GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA (UKLJUČUJUĆI I ISKOPANU ZEMLJU SA KONTAMINIRANIH  LOKACIJA)
17 01 17 01 beton, cigle, crep i keramika
17 01 01 beton +
17 01 02 cigle +
17 01 03 crep i keramika +
17 01 06* mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže opasne supstance + K
17 01 07 mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od onih navedenih u 17 01 06 +
17 02 17 02 drvo, staklo i plastika
17 02 01 drvo + +
17 02 02 staklo +
17 02 03 plastika +
17 02 04* staklo, plastika i drvo koji sadrže opasne supstance ili su kontaminirani opasnim supstancama + +
17 03 17 03 bituminozne mešavine, katran i katranski proizvodi
17 03 01* bituminozne mešavine koje sadrže katran od uglja + +
17 03 02 bituminozne mešavine drugačije od onih navedenih u
17 03 01
+
17 03 03* katran od uglja i katranski proizvodi +
17 04 17 04 metali (uključujući  i njihove legure)
17 04 01 bakar, bronza, mesing + +
17 04 02 aluminijum + +
17 04 03 olovo + +
17 04 04 cink + +
17 04 05 gvožđe i čelik + +
17 04 06 kalaj + +
17 04 07 mešani metali +
17 04 09* otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama + +
17 04 10* kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i druge opasne supstance + +
17 04 11 kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10 + +
17 05 17 05 zemlja (uključujući  zemlju iskopanu sa kontaminiranih lokacija), kamen i iskop
17 05 03* zemlja i kamen koji sadrže opasne supstance + + K
17 05 04 zemlja i kamen drugačiji od onih navedenih u 17 05 03 +
17 05 05* iskop koji sadrži opasne supstance + +
17 05 06 iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 05 +
17 05 07* otpad koji spada sa gusenica koji sadrži opasne supstance + + K
17 05 08 otpad koji spada sa gusenica drugačiji od onog navedenog u
17 05 07
+
17 06 17 06 izolacioni materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest
17 06 01* izolacioni materijali koji sadrže azbest K
17 06 03* ostali izolacioni materijali koji se sastoje od ili sadrže opasne supstance + + K
17 06 04 izolacioni materijali drugačiji od onih navedenih u
17 06 01 i 17 06 03
+ +
17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest K
17 08 17 08 građevinski materijal na bazi gipsa
17 08 01* građevinski materijal na bazi gipsa kontaminirani opasnim supstancama + K
17 08 02 građevinski materijal na bazi gipsa drugačiji od onih navedenih u 17 08 01 +
17 09 17 09 ostali otpadi od građenja i rušenja
17 09 01* otpadi od građenja i rušenja koji sadrže živu +
17 09 02* otpadi od građenja i rušenja koji sadrže PCB (npr. zaptivači koji sadrže PCB, podovi na bazi smola koji sadrže PCB, glazure koje sadrže PCB i kondenzatori koji sadrže PCB) + K
17 09 03* ostali otpadi od građenja i rušenja (uključujući mešane otpade) koji sadrže opasne supstance + K
17 09 04 mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03 +
18 18 OTPADI OD ZDRAVSTVENE ZAŠTITE LJUDI I ŽIVOTINJA I/ILI S TIM POVEZANOG ISTRAŽIVANJA (IZUZEV OTPADA IZ KUHINJA I RESTORANA KOJI NE DOLAZI OD NEPOSREDNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE)
18 01 18 01 otpadi iz porodilišta, dijagnostike, tretmana ili prevencije bolesti ljudi
18 01 01 oštri instrumenti (izuzev 18 01 03) +
18 01 02 delovi tela i organi uključujući i kese sa krvlju i krvne produkte (izuzev 18 01 03) +
18 01 03* otpadi čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije + +
18 01 04 otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije (npr. zavoji, gipsevi, posteljina, odeća za jednokratnu upotrebu i pelene) + +
18 01 06* hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne supstance +
18 01 07 hemikalije drugačije od onih navedenih u 18 01 06 + K
18 01 08* citotoksični i citostatični lekovi + +
18 01 09 lekovi drugačiji od onih navedenih u 18 01 08 + K
18 01 10* otpadni amalgam iz stomatologije + +
18 02 18 02 otpadi od istraživanja, dijagnostike, tretmana ili prevencije bolesti životinja
18 02 01 oštri instrumenti (izuzev 18 02 02) +
18 02 02* otpadi čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije + +
18 02 03 otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije + K
18 02 05* hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne supstance + +
18 02 06 hemikalije drugačije od onih navedenih u 18 02 05 + K
18 02 07* citotoksični i citostatični lekovi + +
18 02 08 lekovi drugačiji od onih navedenih u 18 02 07 + K
19 19 OTPADI IZ POSTROJENJA ZA OBRADU OTPADA, POGONA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA VAN MESTA NASTAJANJA I PRIPREMU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU I KORIŠĆENJE U INDUSTRIJI
19 01 19 01 otpadi od spaljivanja ili pirolize otpada
19 01 02 materijali koji sadrže gvožđe izvađeni iz šljake +
19 01 05* filter – kolač (pogače) iz tretmana gasa + K
19 01 06* tečni otpadi na bazi vode od tretmana gasa i drugi tečni otpadi na bazi vode +
19 01 07* čvrsti otpadi od tretmana gasa K
19 01 10* istrošeni aktivni ugalj od tretmana gasa + K
19 01 11* šljaka koja sadrži opasne supstance + K
19 01 12 šljaka drugačija od one navedene u 19 01 11 +
19 01 13* leteći pepeo koji sadrži opasne supstance + K
19 01 14 leteći pepeo drugačiji od onog navedenog u 19 01 13 K
19 01 15* prašina iz kotla koja sadrži opasne supstance + K
19 01 16 prašina iz kotla drugačija od one navedene u 19 01 15 K
19 01 17* otpadi od pirolize koji sadrže opasne supstance + K
19 01 18 otpadi od pirolize drugačiji od onih navedenih u
19 01 17
+
19 01 19 pesak iz fluidizovanog sloja +
19 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani +
19 02 19 02 otpadi od fizičko/hemijskih tretmana otpada (uključujući  dehromiranje, decijanizaciju  i neutralizaciju)
19 02 03 prethodno izmešani otpadi koji se sastoje samo od bezopasnog otpada K
19 02 04* prethodno izmešani otpadi koji se sastoje od najmanje jednog opasnog otpada + K
19 02 05* muljevi iz fizičko/hemijskog tretmana koji sadrže opasne supstance + K
19 02 06 muljevi iz fizičko/hemijskog tretmana drugačiji od onih navedenih u 19 02 05 K
19 02 07* ulja i koncentrati od separacije +
19 02 08* tečni sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance +
19 02 09* čvrsti sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance +
19 02 10 sagorljivi otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 02 08 i
19 02 09
+
19 02 11* ostali otpadi koji sadrže opasne supstance + K
19 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani +
19 03 19 03 stabilizovani/solidifikovani otpadi
19 03 04* otpadi označeni kao opasni, delimično stabilizovani K
19 03 05 stabilizovani otpadi drugačiji od onih navedenih u
19 03 04
+
19 03 06* otpadi označeni kao opasni, solidifikovani K
19 03 07 solidifikovani otpadi drugačiji od onih navedenih u
19 03 06
+
19 04 19 04 ostakljen (vitrifikovan)  otpad i otpadi nastali u procesu vitrifikacije
19 04 01 ostakljen (vitrifikovan) otpad +
19 04 02* leteći pepeo i ostali otpadi od tretmana dimnog gasa + K
19 04 03* čvrsta faza koja se nije vitrifikovala K
19 04 04 tečni otpadi na bazi vode od kaljenja vitrifikovanog otpada + K
19 05 19 05 otpadi od aerobnog tretmana čvrstih otpada
19 05 01 nekompostirana frakcija komunalnog i sličnih otpada + K
19 05 02 nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada + K
19 05 03 kompost van specifikacije + + +
19 05 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani +
19 06 19 06 otpadi od aneaerobnoog tretmana otpada
19 06 03 tečnost iz anaerobnog tretmana komunalnog otpada + K
19 06 04 digestat iz anaerobnog tretmana komunalnog otpada + K
19 06 05 tečnost iz anaerobnog tretmana životinjskog i biljnog otpada + K
19 06 06 digestat iz anaerobnog tretmana životinjskog i biljnog otpada + K
19 06 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani + K
19 07 19 07 procedne vode iz sanitarnih deponija
19 07 02* procedne vode iz sanitarnih deponija koje sadrže opasne supstance + +
19 07 03 procedne vode iz sanitarnih deponija drugačije od onih navedenih u 19 07 02 + +
19 08 19 08 otpadi iz pogona za tretman otpadnih voda koji nisu drugačije specificirani
19 08 01 otpad od mehaničkog razdvajanja na rešetkama + +
19 08 02 otpad sa peščanog filtra +
19 08 05 muljevi od tretmana urbanih otpadnih voda + +
19 08 06* zasićene ili potrošene jonoizmenjivačke smole + + K
19 08 07* rastvori i muljevi iz regeneracije jonoizmenjivača + + K
19 08 08* otpad sa membranskog sistema koji sadrži teške metale + K
19 08 09 smeše masti i ulja iz separacije ulje/voda koje sadrže samo jestiva ulja i masnoće + + +
19 08 10* smeše masti i ulja iz separacije ulje/voda drugačije od onih navedenih u 19 08 09 + +
19 08 11* muljevi koji sadrže opasne supstance iz biološkog tretmana industrijske otpadne vode + + K
19 08 12 muljevi iz biološkog tretmana industrijske otpadne vode drugačiji od onih navedenih u 19 08 11 + K
19 08 13* muljevi koji sadrže opasne supstance iz ostalih tretmana industrijske otpadne vode + + K
19 08 14 muljevi iz ostalih tretmana industrijske otpadne vode drugačiji od onih navedenih u 19 08 13 K
19 08 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani +
19 09 19 09 otpadi od pripreme vode za ljudsku potrošnju ili korišćenje u industriji
19 09 01 čvrsti otpad iz primarne filtracije mehaničkog razdvajanja na rešetkama +
19 09 02 muljevi od bistrenja vode + + K
19 09 03 muljevi od dekarbonizacije vode K
19 09 04 istrošeni aktivni ugalj +
19 09 05 zasićene ili istrošene jonoizmenjivačke smole + +
19 09 06 rastvori i muljevi od regeneracije jonoizmenjivača + K
19 09 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani +
19 10 19 10 otpadi od sitnjenja otpada koji sadrže metal
19 10 01 otpad od gvožđa i čelika +
19 10 02 otpad od obojenih metala +
19 10 03* laka frakcija i prašina koje sadrže opasne supstance + K
19 10 04 laka frakcija i prašina drugačije od onih navedenih u
19 10 03
K
19 10 05* ostale frakcije koje sadrže opasne supstance + K
19 10 06 ostale frakcije drugačije od onih navedenih u 19 10 05 +
19 11 19 11 otpadi iz regeneracije ulja
19 11 01* istrošena filterska glina + K
19 11 02* kiseli katrani + +
19 11 03* tečni otpadi na bazi vode + K
19 11 04* otpadi od čišćenja goriva bazama + K
19 11 05* muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance + K
19 11 06 muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja drugačiji od onih navedenih u 19 11 05 K
19 11 07* otpadi od prečišćavanja dimnih gasova + K
19 11 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani K
19 12 19 12 otpadi od mehaničkog tretmana otpada (npr. sortiranja, drobljenja, kompaktiranja i paletizovanja) koji nisu drugačije specificirani
19 12 01 papir i karton + +
19 12 02 metali koji sadrže gvožđe +
19 12 03 obojeni metali +
19 12 04 plastika i guma +
19 12 05 staklo + +
19 12 06* drvo koje sadrži opasne supstance + +
19 12 07 drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06 +
19 12 08 tekstil + + +
19 12 09 minerali (npr. pesak i kamen) +
19 12 10 sagorljivi otpad (gorivo dobijeno iz otpada) + K
19 12 11* drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada koji sadrže opasne supstance +
19 12 12 drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u
19 12 11
19 13 19 13 otpadi od remedijacije  zemljišta i podzemnih voda
19 13 01* čvrsti otpadi od remedijacije zemljišta koji sadrže opasne supstance + K
19 13 02 čvrsti otpadi od remedijacije zemljišta drugačiji od onih navedenih u 19 13 01 +
19 13 03* muljevi od remedijacije zemljišta koji sadrže opasne supstance + K
19 13 04 muljevi od remedijacije zemljišta drugačiji od onih navedenih u 19 13 03 K
19 13 05* muljevi od remedijacije podzemnih voda koji sadrže opasne supstance + K
19 13 06 muljevi od remedijacije podzemnih voda drugačiji od onih navedenih u 19 13 05 K
19 13 07* tečni otpadi na bazi vode i vodeni koncentrati od remedijacije podzemnih voda koji sadrže opasne supstance + K
19 13 08 tečni otpadi na bazi vode i vodeni koncentrati od remedijacije podzemnih voda drugačiji od onih navedenih u K
20 20 KOMUNALNI OTPADI (KUĆNI OTPAD I SLIČNI KOMERCIJALNI I INDUSTRIJSKI OTPADI), UKLJUČUJUĆI ODVOJENO SAKUPLJENE FRAKCIJE
20 01 20 01 odvojeno sakupljene frakcije (izuzev 15 01)
20 01 01 papir i karton + + +
20 01 02 staklo + +
20 01 08 biorazgradivi kuhinjski i otpad iz restorana + K
20 01 10 odeća + + +
20 01 11 tekstil + + +
20 01 13* rastvarači + +
20 01 14* kiseline +
20 01 15* baze +
20 01 17* foto-hemikalije +
20 01 19* pesticidi + +
20 01 21* fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu + K
20 01 23* odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike Posebna obrada
20 01 25 jestiva ulja i masti + +
20 01 26* ulja i masti drugačiji od onih navedenih u 20 01 25 +
20 01 27* boje, mastila, lepkovi i smole koji sadrže opasne supstance + +
20 01 28 boje, mastila, lepkovi i smole drugačiji od onih navedenih u 20 01 27 + K
20 01 29* deterdženti koji sadrže opasne supstance + +
20 01 30 deterdženti drugačiji od onih navedenih u 20 01 29 + K
20 01 31* citotoksični i citostatični lekovi +
20 01 32 lekovi drugačiji od onih navedenih u 20 01 31 + + K
20 01 33* baterije i akumulatori uključeni u 16 06 01, 16 06 02 ili
16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže ove baterije
+ +
20 01 34 baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u
20 01 33
+ K
20 01 35* odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente K
20 01 36 odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u   20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 + K
20 01 37* drvo koje sadrži opasne supstance + +
20 01 38 drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37 + +
20 01 39 plastika +
20 01 40 metali +
20 01 41 otpadi od čišćenja dimnjaka K
20 01 99 ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane +
20 02 20 02 otpadi iz vrtova i parkova (uključujući  i otpad sa groblja)
20 02 01 biodegradabilni otpad + K
20 02 02 zemlja i kamen +
20 02 03 ostali nebiodegradabilni otpad +
20 03 20 03 ostali komunalni otpadi
20 03 01 mešani komunalni otpad + +
20 03 02 otpad sa pijaca + + K
20 03 03 ostaci od čišćenja ulica +
20 03 04 muljevi iz septičkih jama + K K
20 03 06 otpad od čišćenja kanalizacije + K
20 03 07 kabasti otpad + K
20 03 99 komunalni otpadi koji nisu drugačije specificirani +