Ekološki konsalting

Ne optužuj prirodu! Ona je svoje učinila, a sad ti učini svoje..

skladištenje i tretman otpadaRSS

Boška Toškovića 64

neopasan:
otpad metalnog porekla

Race Terzića 3, Kragujevac

neopasan: -

Otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži – 03 03 08

- Fotografski film i papir koji sadrži srebro ili jedinjenja srebra - 09 01 07

- Fotografski film i papir koji ne sadrži srebro ili jedinjenja sre ...

- Zrenjaninski put bb, Žabalj

neopasan:

 • 10 10 03    šljaka iz peći
 • 12 01 03    struganje i obrada obojenih metal
 • 15 01 04    metalna ambalaža
 • 16 01 18    obojen ...

Solunska 36/4, Beograd

opasn: 

 • 16 01 14 otpadnih sredstava za hlađenje motora (antifriz) indeksnog broja

Kablovska bb, Jagodina

neopasan:
150101/191201 otpadni papir
120 – otpad i ostaci bakra
140 – otpad i ostaci aluminijuma
430 – ostaci gvožđa i čelika

Šarganska 20/A

www.paletniregali-andra.com

opasan:

160601* Olovne baterije (Olovni akumulatori)

Telefon+381 31 553 472
E-mail

Šarganska 20/A, 21000

paletniregali-andra.com

neopasan:

 • čelik i gvožđe

E-mail

Beloljin bb, Beloljin

neopasan:

 • otpadna plastična ambalaža

Somborska 28, Apatin

neopasan:
otpad koji se skladišti i tretira:

 • 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža
 • 15 01 02 plastična ambalaža
 • 15 01 04  metalna ambalaža
 • 15 01 07 staklena amba ...

Šalinačka bb, Smederevo

neopasan:

 • 17 04 05, 19 10 01, 12 01 01 otpadno gvožđe i čelik
 • 16 01 17  ferozni metal
 • 15 01 04 metalna ambalaža 
 • 16 01 06  otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni drug ...

Masarikova 51, Gložan

neopasan:

 • otpadak i ostatak bakra, legura bakra,
 • čelika, legura čelika

Zmaj Jovina 8, Kragujevac, Srbija, Srbija

opasan:   

 • 08 01 11 otpadna boja i lak koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
 • 08 01 17 otpadi od uklanjanja boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne sups ...

Kudeljarište 57, Čelarevo

neopasan:

 • 02  07           otpadi od proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih napitaka (izuzev kafe, čaja i kakaa)
 • 02 07 05        muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja (otpadni pivski trop i otpa ...

Kudeljarište 57, Bačka Palanka

neopasan: muljevi od tretmana tečnog otpada na mestu nastajanja (02 07 05)
otpadi koji nisu drugačije specificirani (02 07 99)
otpadna plastika (07 02 13)
piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji ne sadrže opasne sup ...

Vase Pelagića 1, Sombor

neopasan:
200125 jestiva ulja i masti

Bistrica bb, Nova Varoš

neopasan:
200125 jestiva ulja i masti

Industrijska zona bb

neopasan:

 • 04 02           otpadi iz tekstilne industrije
 • 04 02 99      otpadi koji nisu drugačije specificirani ( otpaci i ostaci plast ...

Dositeja Obradovića 2, Pančevo

neopasan

Omladinskih Brigada 158/11, Beograd

neopasan: 191203 otpaci i ostaci od aluminijuma 191202 otpaci i ostaci od prohroma 191203 otpaci i ostaci od mesinga 191203/200140 otpaci i ostaci od bakra 160106/191202/2001040 otpaci i ostaci od gvožđa

Trg Andrije Lukića 4/11, Vršac

neopasan:

 • 150101 papirna i kartonska ambalaža
 • 150104 metalna ambalaža
 • 150107 staklena ambalaža
 • 150102 plastična ambalaža
 • 150103 drvena ambalaža
 • 150106 mešana ambalaža
 • ...

Financial Story

Inseneracija otpada

UREDBA O VRSTAMA OTPADA ZA KOJE SE VRŠI TERMIČKI ...

Plan upravljanja ...

III PLANIRANJE UPRAVLJANJA OTPADOM Vrste ...

Zakon o upravljanju ...

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent ...

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

 • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
 • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'