Ekološki konsalting

Ne optužuj prirodu! Ona je svoje učinila, a sad ti učini svoje..

sakupljanje i transport otpadaRSS

Boška Toškovića 64, Kraljevo

neopasan: 191203 otpaci i ostaci od aluminijuma
191202 otpaci i ostaci od prohroma
191203 otpaci i ostaci od mesinga
191203/200140 otpaci i ostaci od bakra
160106/191202/2001040 otpaci i ostaci od gvožđa neopasan: 17 04 05 gvožđ ...

Zlošnica 66, Nova Varoš

neopasan;
03 otpad od prerade drveta i proizvodnje ploča i nameštaja, celuloze, papira i kartona
03 01 05  piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drveta, drvo, iverica i furnir koji nisu navedeni pod 03 01 04

Zlošnica 66, Nova Varoš

neopasan; 03 otpad od prerade drveta i proizvodnje ploča i nameštaja, celuloze, papira i kartona 03 01 05  piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drveta, drvo, iverica i furnir koji nisu navedeni pod 03 01 04

Vojislava Ilića 30, RadinacSmederevo

neopasan:

150101, 191201, 200101 Papirna i kartonska ambalaža i otpadni papir i karton 120105, 150102, 170203, 191204 i 200139 Plastična ambalaža (PET ambalaža i folija) i plastika 150103 i 170201 Drvena ambalaža i drvo 200138 Drvo drugačij ...

Miše Dimitrijevića br.25, Novi Sad

neopasan:   160103  otpadne gume

Njegoševa 65/11, Beograd

neopasan: 080399/200136 otpadne toner kasete

Dimitrija Katića bb, Svilajnac

neopasan i inertan:
02 01 03
02 01 04 02 01 07
02 01 10
03 01 01
03 03 01
03 03 08
10 01 01 10 01 02
10 01 03
10 01 15
10 01 17
10 01 16 10 01 25
10 01 99
10 12 03
10 12 08
12 0 ...

Vitezova Karađorđeve Zvezde 130 b, Beograd

neopasan: 100207 Čvrsti otpadi iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance

Šarganska br. 20/A, Užice

neopasan:  191203 obojeni metali - otpad od aluminijuma i bakra  170403 otpaci i ostaci od olova   opasan: 160601 istrošeni olovni akumulatori

Beloljin 18424 b.b., Prokuplje

neopasan: 020104  otpadna plastika (isključujući ambalažu)  070213  otpadna plastika  120105  obrada plastike  150102  plastična ambalaža  160119  plastika  170203  plastika  191204  plastik ...

Dobrivoja Radosavljevića 10/4, Knjaževac

neopasan: 200140 metali

Dobrivoja Radosavljevića 10/4, Knjaževac

neopasan: 200140 metali

Somborska 28, Apatin

neopasan:  04 02 22-otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana 15 01 01-papirna i kartonska ambalaža 15 01 02-plastična ambalaža 15 01 03-drvena ambalaža 15 01 04-metalna ambalaža 15 01 07-staklena ambalaža 16 01 03-otpadne gume 16 01 17-ferozni metal 1 ...

Toše Jovanovića 11, Beograd

Dozvola za sakupljanje i transport otpadnog papira. Br. 19-00-00073/2010-02

Slovačka 35, Čelarevo

neopasan

Buda Tomovića 15, Beograd

neopasan i opasan otpad: prašnjavi i praškasti otpadi, crveni mulj, otpadni pesak i gline, otpad od životinjskog i biljnog tkiva itd) i opasnog otpada (agrohemijski otpad, koji sadrži opasne supstance, piljevina, iverje, strugotine, muljevi od desalinacij ...

Ivana Petrovića 43,, Deč

Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada - otpadnog korišćenog jestivog ulja Br. 19-00-00013/2010-02

AS

Subjelski put 10, Kosjerić

neopasan:  10 01 02 leteći pepeo od uglja

Dunavska 10, Beograd

neopasan: 12 01 03 struganje i obrada obojenih metala

Financial Story

Inseneracija otpada

UREDBA O VRSTAMA OTPADA ZA KOJE SE VRŠI TERMIČKI ...

Plan upravljanja ...

III PLANIRANJE UPRAVLJANJA OTPADOM Vrste ...

Zakon o upravljanju ...

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent ...

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'